Dikey Geçiş Sınavı ile
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne gelen öğrenciler  için
Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı
 
Eğitim dili İngilizcedir. İngilizcesi yetersiz olan öğrenciler bir yıl süreli hazırlık sınıfında yoğun İngilizce eğitimi alırlar. İngilizce eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıdaki bir yıllık Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı deslerini alırlar.  Bu derslerden geçer not alan öğrenciler, normal öğrenciler gibi üçüncü sınıf derslerine devam ederler.  Bir veya iki dersten başarısız olan öğrenciler borçlu olarak üçüncü sınıf derslerine devam ederler. Lisans öğrenimine Hazırlık Programı, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla iki yarıyıl daha uzatılabilir.  Bu süre sonunda üç veya daha fazla dersten başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

2010 Güz yarıyılı ve öncesinde Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayan öğrenciler aşağıdaki dersleri alacaklardır:


Güz Yarıyılı

 
Kredi

1.YARIYIL

 

151221147 Introduction to Computers

(2+2) 3

151221113 Introduction to Programming 

(2+0) 2

3. YARIYIL

 

151223235 Complex Calculus 

(3+0) 3

151223299 Digital Systems I

(3+0) 3

151223297 Circuit Analysis I

(3+0) 3

151223298 Differential Equations

(2+2) 3

Toplam Kredi:

(15+4) 17

 
Bahar Yarıyılı

 
Kredi

2.YARIYIL

 

151222148 Linear Algbra

(3+0) 3

4.YARIYIL

 

151224232 Circuit Analysis II

(4+0) 4

151224236 Electromagnetics I

(3+0) 3

151224297 Digital Systems II

(3+0) 3

151224298 Digital Systems Lab.

 (0+2) 1

151224299 Systems and Signals

(3+0) 3

Toplam Kredi:

(16+2) 17

 
2011 Güz yarıyılı ve sonrasında Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayan öğrenciler aşağıdaki dersleri alacaklardır:


Güz Yarıyılı

 
Kredi

1.YARIYIL

 

Introduction to Programming 

(2+0) 2

3. YARIYIL

 

Advanced Calculus 

(4+0) 4

Digital Systems I

(4+0) 4

Circuit Analysis I

(4+0) 4

Electromagnetics I

(3+0) 3

Toplam Kredi:

(17+0) 17

 
Bahar Yarıyılı

 
Kredi

2.YARIYIL

 

Linear Algbra

(3+0) 3

4.YARIYIL

 

Circuit Analysis II

(4+0) 4

Electromagnetics II

(3+0) 3

Digital Systems II

(4+0) 4

Digital Systems Lab.

(0+2) 1

Systems and Signals

(3+0) 3

Toplam Kredi:

(17+2) 18

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Programı

Son güncelleme:  27 Ocak 2011