18 Kasım 2014 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Sonuçlarına göre sözlü sınava girebilecek adaylar aşağıda belirtilmiştir.

TC Kimlik  270....586
TC Kimlik  308....496
TC Kimlik  471....216

Sözlü sınav gün ve saati için adayların danışmanlarıyla görüşmeleri gerekmektedir.