14 Nisan 2015 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Sonuçlarına göre sözlü sınava girebilecek adaylar aşağıda belirtilmiştir.

İpek Çetinbaş
Ahmet Okan Onarcan

Sözlü sınav gün ve saati için adayların danışmanlarıyla görüşmeleri gerekmektedir.
(15 Nisan 2015)