banner
Çift Anadal &Yandal
Double Major & Minor
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde
Çift Anadal ve Yandal
Programları

Başvuru Esasları

Madde 5- Öğrenci, Çift anadal ikinci lisans programına, anadal lisans programının en erken 3 en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.
Madde 6- Öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına başvurabilmesi için, anadal lisans programında başvuru sırasına kadar olan sürede tüm kredili derslerini alıp başarıyla tamamlamış olması,genel not ortalamasının  en az 3.00 olması ve başvuru anında,sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst % 20’de bulunması gerekir.

Madde 14-15 (Özet) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel anadal not ortalaması 2.50’nin üstünde olmak durumundadır. Anadal programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, çift anadal programını verilen sürede en az 2.70 genel not ortalaması ile tamamlarsa, bu öğrenciye çift anadal diploması da verilir.

2010 Öncesi Çift Anadal Yönergesi

2010 sonrası
Çift Anadal ve Yandal Yönergesi
Double Major and Minor programs in Electrical and Electronics Engineering 

Application Procedure

 
Article 5- A student may apply for the double major B. S. program in the beginning of his or her 3rd, 4th or 5th semester of his or her main degree program.
 
Article 6- To apply for the double major program, a student must take and pass all of the courses up to his or her semester.  A minimum 3.00 of GPA is reuired.  In addition to that, the student must be in the top 20% of the class in the GPA rank.

Article 14-15 (Summarized) Troughout the double-major program, the student must maintain GPA above 2.50 in his original major.  The student must also keep a GPA above 2.70 in the double major program to be eligible for a second diploma.

Rules for Double Major for students who were admiteed to the double major program before 2010.
 
Rules for Double Major and Minor applicable after 2010

2010-2011 Öğretim Yılı
Çift Anadal ve Yandal Program  Kontenjanları

Son Başvuru Tarihleri: 
Güz Yarıyılı:  6 Eylül 2010
Bahar Yarıyılı: 3 Şubat 2011

Quotas for Double Major and Minor Programs for
2010-2011 Academic Year

Application Deadlines:
September 6, 2010 for Fall
February 3, 2011 for Spring

2010 ve öncesi
Çift Anadal Dersleri

2011 ve sonrası için
Çift Anadal Dersleri
Pre 2010
Coursework for Double Major

Post 2010
Coursework for Double Major
  Coursework for Minor 

EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program | Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Eskişehir Osmangazi University Main Page

Updated: January 6, 2011