Duyurular
Announcements

Bölüm duyrularını e-posta olarak almak ister
 miydiniz?
Evet, lütfen.
Hayır, istemem!
Would you like to receive the announcements of the Department as e-mails?
Yes, please! 
No, thanks!

Akademik Takvim Güncellendi (09.09.2012)
Academic Calender has been updated (09.09.2012)

Bütünleme sınav sonuçları (08.09.2012)
Results of makeup exams (08.09.2012)

2012-2013 Güz Yarıyılı Lisansüstü Haftalık Ders Programı (07.09.2012)
2012-2013 Güz Yarıyılı Lisansüstü Danışmanlıklar (05.09.2012)
2012-2013 Güz Yarıyılı Lisansüstü Dersler (05.09.2012)

Hazırlık sonrası birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimizin ders kayıtları (04.09.2012)
Information for the Freshmen (04.09.2012)

2012-2013 Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (08.09.2012)
Schedule of Classes for Fall 2012-2013 (08.09.2012)

2012-2013 Güz Yarıyılı Açılan Dersler ve Öğretim Üyeleri (04.09.2012)
List of Courses and Instructors for Fall 2012-2013 (04.09.2012)

İlk kayıtlarla ilgili bilgiye http://kayit.ogu.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz. (23.08.2012)
Admission Information (in Turkish) (23.08.2012)

Bütünlemeler hakkında son gelişmeleri öğrenci işleri duyurularından takip ediniz (16.08.2012)

Foreign Students Placement Results (08.08.2012)

Lisansüstü Kontenjanlar (19.07.2012)

Bütünleme Sınav Tarihleri (19.07.2012)

Bütünleme Sınavları Uygulama Esasları (11.07.2012)

2012 Yaz Okulunda Önerilen Dersler ve Ders Programı (15.05.2012)
Summer 2012 Courses and Schedule of Classes  (15.05.2012)


Doktora Yeterlik Sınavı Sonuçları (05.04.2012)

2011-2012 Bahar Yarıyılı sınav takvimi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne işlenmiştir (09.03.2012)
2011-2012 Spring Exam Schedule has been entered to the  Student Information System (09.03.2012)

2011-2012 Yaz Okulu ve 2012-2013 Akademik Takvim taslağı (7.02.2012)
Tentative Academic Calendar for Summer 2012 and 2012-2013 school year (07.02.2012)

Yeni Teknik Seçmeli: Semiconductor Processing
(3+0, 5 ETCS) ders bilgi formu (06.02.2012)
New Technical Elective: Semiconductor Processing (3+0, 5 ETCS) course information sheet (06.02.2012)

Bahar 2011-2012 Lisansüstü Ders Programı (06.02.2012)
Schedule of Graduate Courses for Spring 2012 (
06.02.2012)

Bahar 2011-2012 Ders Programı  (06.02.2012)
Schedule of Classes for Spring 2012  (06.02.2012)

Bahar 2011-2012 Dersler ve Öğretim Üyeleri (03.02.2012)
Courses and Instructors for Spring 2012  (03.02.2012)

Önkoşullu Dersler (03.02.2012)
Course Prerequisites (03.02.2012)

Yeni Kaydolan Lisansüstü Öğrenciler için Danışmanlar (02.02.2012)

Fakültemiz öğrencileri için ders kayıt günleri 9-10 Şubat 2012 tarihleridir. 
Geç kayıt cezası ödememek için internet üzerinden bir ders bile olsa mutlaka önkayıt yaptırınız. 
Kayıt ücretinin henüz ödenmemiş olması kayıt günü ders seçmenize engel değildir.
(01.02.2012)

Registration days for the College of Engineering and Architecture: February 9-10, 2012
You must register at least one course to avoid the late registration fee.
Payment of tuition is not a prerequisite for the selection of courses via internet.
(01.02.2012)

Bahar Lisansüstü Ders Programı Taslağı (01.02.2012)
Tentative Schedule of Graduate Courses (
01.02.2012)


Bahar 2011-2012 Çiftanadal ve Yandal Başvuruları: 23 Ocak-3 Şubat 2012 (14.01.2012)
Spring 2011-2012 Double Major and Minor Applications: Jan 23-Feb 3, 2012 (14.01.2012)

Bahar 2011-2012 Lisans Üstü Kontenjanları (03.01.2012)

Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Sonuçları (01.11.2011)

Doktora Yeterlik Sınavı:
Yazılı Sınav: 1 Kasım 2011 Salı, 10:00

Sözlü Sınav: Yazılı sınavdan sonra duyurulacaktır. (18.10.2011)
Sonraki sınav tarihleri:   4 Nisan 2012 ve 5 Kasım 2012
Sınav konuları

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Duyurusu (17.10.2011)

2011-2012 Güz Yarıyılı Derslik Listesi (18.09.2011)
Ders Adına Göre
Günlere Göre

2011-2012 Güz Yarıyılı Lisansüstü Dersleri (13.09.2011)

2011-2012 Güz Yarıyılı Lisansüstü Danışmanlıklar (13.09.2011)

2011-2012 Güz Yarıyılı Açılan Dersler ve Öğretim Üyeleri (13.09.2011)
2011-2012 Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı (06.09.2011)

6111 Sayılı Yasa'dan yararlanan Lisans Üstü Öğrenciler için
Danışman Önerileri (25.08.2011)

2011 Bölümlerarası yatay geçiş, çift anadal ve yandal başvuruları
5-9 Eylül 2011 tarihlerinde (23.08.2011)
2011 Transfer, Double Major and Minor progam announcement (23.08.2011)


Bölümümüze Yerleştirilen Öğrencileri Tebrik Ediyoruz! Hoş Geldiniz!
İlk kayıtlarla ilgili bilgiye http://kayit.ogu.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz. (22.08.2011)

2010-2011 Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları (22.08.2011)
Placement results for foreign students
(22.08.2011)

Birinci Sınıfa yeni başlayacak öğrencilerimiz için
Geçen yıl Hazırlık okuyan Elektrik-Elektronik Müh. Öğrencilerine Duyuru:
Introduction to Computers (1+2 kredisiz) dersi için 14 Eylül 2011 günü 14:00'te
muafiyet sınavı yapılacaktır.
Sınav hakkında açıklama (21.08.2011)
Detaylı Sınav Konuları (16.09.2010)

Birinci Sınıfa yeni başlayacak öğrencilerimiz için
Ders kayıtları hakkında bilgi (21.08.2011)

Registration Procedure for the Freshmen (21.08.2011)

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2011-2012 Güz dönemi ders kayıtları
15-16 Eylül 2011 tarihlerinde yapılacaktır. (15.08.2011)

Fall 2011-2012 Online Registration for College of Engineering and Architecture
will be on September 15-16, 2011
(15.08.2011)

6111 Sayılı Yasa ile gelen öğrenci affına ilişkin uygulama esasları (04.08.2011)

 Birinci Sınıfa Başlayacak Öğrenciler için Karşılama Programı (27.07.2011)
Orientation Program for the Freshmen (27.07.2011)

Taban Puanlarımız (27.07.2011)

Barkodlu Staj Sigorta Giriş Formunuz hazır olabilir. (12.07.2011)


2010-2011 Güz Yarıyılı Lisansüstü  ve Doktora Başvuruları için
Lisans Mezuniyet Alanları (10.7.2010)

Groups for Technical Elective Courses (05.05.2010)

Elektrik Elektronik Bölümü
Önkoşullu dersler listesi (12.06.2008 tarihinde duyurulmuştu)
Course Prerequisites (was posted on 12.06.2008)

Mezun olacak öğrenciler için
ilişik kesme formu
Detachment form for graduating students

Dördüncü Sınıf Teknik Seçmeli Dersler ve Grupları (26.05.2009)
Senior Year Technical Elective Courses and Groups (26.05.2009)

Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formu (20.05.2009)

 Complete List of Technical Electives (17.05.2009)
Complete List of Nontechnical Electives
(17.05.2009)

Daha önceki duyurular:

Ağustos 2011-Ağustos 2012
Ağustos 2010-Ağustos 2011
Ağustos 2009-Ağustos 2010
Ağustos 2008-Ağustos 2009
Ağustos 2007-Ağustos 2008
Şubat 2006-Ağustos 2007

S&D Proje Rapor Formatı
Senior Project report Format

An e-mail group has been set up for the announcements/
Duyurular için bir e-posta grubu oluşturulmuştur (16.10.2007):


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden alınabilecek
Teknik Olmayan
Secmeli Dersler
Non-Technical Elective Courses that can be taken from the College of Economics and Administrative Sciences

TOEFL Score Comparisons

ECTS Course Descriptions

Haftalık Ders Programı

Sınav Takvimi
Birinci Arasınavlar
İkinci Arasınavlar
Dönem sonu sınavları

Proje Rapor Formatı

Weekly Schedule of Classes

Schedule of Exams
First Midterms
Second Midterms
Final exams

Senior Project report Format


EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program | Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Osmangazi University Main Page

Updated on the day of the last announcement