Duyurular
Announcements

Bölüm duyrularını e-posta olarak almak ister
 miydiniz?
Evet, lütfen.
Hayır, istemem!
Would you like to receive the announcements of the Department as e-mails?
Yes, please! 
No, thanks!

2013-2014 Güz Yarıyılı Ders Programı (06.09.2013)
2013-2014 Fall Schedule of Classes (06.09.2013)

2013-2014 Güz Yarıyılı Dersler ve Öğretim Üyeleri (06.09.2013)
2013-2014 Fall Courses and Instructors (06.09.2013)Yaz okulunda yetersiz kayıt nedeniyle kapanan dersler (05.07.2013)

2013-2014 Güz Yarıyılı Lisans Üstü Kontenjanlar (19.06.2013)


Yaz Okulu Ders Önerileri ve Ders Programı (06.05.2013)
Summer School Program (06.05.2013)

Doktora Yeterlik Sınav Sonuçları (17.04.2013)


Doktora Yeterlik Sınavı:

Yazılı Sınav: 16 Nisan 2012 Salı, 10:00

Sözlü Sınav: Yazılı sınavdan sonra duyurulacaktır. (15.04.2013)
Sonraki sınav tarihleri:   19 Kasım 2013 ve 15 Nisan 2014
Sınav konuları

Yaz Okulu ve sonrası için Akademik Takvim (21.02.2013)
Academic Calendar for Summer School, Fall and Spring Semesters next year (21.02.2013)

2012-2013 Bahar Yarıyılı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ders Programı (10.02.2013)
2012-2013 Bahar Yarıyılı Derslik Listesi (10.02.2013)

2012-2013 Bahar Yarıyılı Normal Öğretim Dersleri (06.02.2013)
2012-2013 Bahar Yarıyılı İkinci Öğretim Dersleri (06.02.2013)

2012-2013 Spring Schedule of Classes (05.02.2013)
2012-2013 Spring Courses and Instructors (19.01.2013)

2012-2013 Bahar Yarıyılı (Electrik-Bilgisayar) Sınav Programı (05.02.2013)
2012-2013 Spring Schedule of Exams (electrical-Computer engr) (05.02.2013)


2012-2013 Bahar Yarıyılı Lisans Üstü Ders Programı (03.02.2013)

Kayıtlarda Uygulanacak Kurallar (02.02.2013)


2012-2013 Bahar Yarıyılı Bilgisayar Mühendisliği  Ders Programı (01.02.2013)
2012-2013 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanlar (08.01.2013)
Graduate Program Announcement for 2012-2013 Spring Semester (08.01.2013)


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden alınabilecek Technical Electives (06.12.2012)
Technical Electives that can be taken from the Computer Engineering Department (06.12.2012)

Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı sonuçları (07.11.2012)

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı (05.11.2012)
Schedule of Second-Chance Exams (05.11.2012)

Güz Yarıyılı Sınav Programı (10.10.2012)
Schedule of Fall Exams (10.10.2012)

Haftalık Derslik Listeleri:
Haftanın günlerine göre
Sınıflara göre
Ders adlarına göre
(16.09.2012)

Room Allocation Lists:
by day of the week
by the year
by the title of the course
(16.09.2012)

S&D Project Assignments  (10.09.2012)

Akademik Takvim Güncellendi (09.09.2012)
Academic Calender has been updated (09.09.2012)

Bütünleme sınav sonuçları (08.09.2012)
Results of makeup exams (08.09.2012)

2012-2013 Güz Yarıyılı Lisansüstü Haftalık Ders Programı (07.09.2012)
2012-2013 Güz Yarıyılı Lisansüstü Danışmanlıklar (05.09.2012)
2012-2013 Güz Yarıyılı Lisansüstü Dersler (05.09.2012)

Birinci Sınıfa yeni başlayacak öğrencilerimiz için
Geçen yıl Hazırlık okuyan Elektrik-Elektronik Müh. Öğrencilerine Duyuru:
Introduction to Computers (1+2 kredisiz) dersi için 12 Eylül 2012 Çarşamba günü 14:00'te
muafiyet sınavı yapılacaktır.
Sınav hakkında açıklama (09.09.2011)
Detaylı Sınav Konuları (16.09.2010)

Birinci Sınıfa yeni başlayacak öğrencilerimiz için
Hazırlık sonrası birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimizin ders kayıtları (04.09.2012)
Information for the Freshmen (04.09.2012)

Birinci Sınıfa yeni başlayacak öğrencilerimiz için
Birinci Sınıfa Başlayacak Öğrenciler için Karşılama Programı (09.09.2011)
Orientation Program for the Freshmen (09.09.2012)2012-2013 Güz Yarıyılı Lisans Ders Programı (08.09.2012)
Schedule of Classes for Fall 2012-2013 (08.09.2012)

2012-2013 Güz Yarıyılı Açılan Dersler ve Öğretim Üyeleri (04.09.2012)
List of Courses and Instructors for Fall 2012-2013 (04.09.2012)

İlk kayıtlarla ilgili bilgiye http://kayit.ogu.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz. (23.08.2012)
Admission Information (in Turkish) (23.08.2012)

Bütünlemeler hakkında son gelişmeleri öğrenci işleri duyurularından takip ediniz (16.08.2012)

Foreign Students Placement Results (08.08.2012)

Lisansüstü Kontenjanlar (19.07.2012)

Bütünleme Sınav Tarihleri (19.07.2012)

Bütünleme Sınavları Uygulama Esasları (11.07.2012)


Önkoşullu Dersler (03.02.2012)
Course Prerequisites (03.02.2012)


Doktora Yeterlik Sınavı:
Yazılı Sınav: 6 Kasım 2012 Salı, 10:00

Sözlü Sınav: Yazılı sınavdan sonra duyurulacaktır. (09.09.2012)
Sonraki sınav tarihleri:   16 Nisan 2013 ve 19 Kasım 2013
Sınav konuları


Groups for Technical Elective Courses (05.05.2010)

Elektrik Elektronik Bölümü
Önkoşullu dersler listesi (12.06.2008 tarihinde duyurulmuştu)
Course Prerequisites (was posted on 12.06.2008)

Mezun olacak öğrenciler için
ilişik kesme formu
Detachment form for graduating students

Dördüncü Sınıf Teknik Seçmeli Dersler ve Grupları (26.05.2009)
Senior Year Technical Elective Courses and Groups (26.05.2009)

Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formu (20.05.2009)

 Complete List of Technical Electives (17.05.2009)
Complete List of Nontechnical Electives
(17.05.2009)

Daha önceki duyurular:

Ağustos 2011-Ağustos 2012
Ağustos 2010-Ağustos 2011
Ağustos 2009-Ağustos 2010
Ağustos 2008-Ağustos 2009
Ağustos 2007-Ağustos 2008
Şubat 2006-Ağustos 2007

S&D Proje Rapor Formatı
Senior Project report Format

An e-mail group has been set up for the announcements/
Duyurular için bir e-posta grubu oluşturulmuştur (16.10.2007):TOEFL Score Comparisons

ECTS Course Descriptions

Haftalık Ders Programı

Sınav Takvimi
Birinci Arasınavlar
İkinci Arasınavlar
Dönem sonu sınavları

Proje Rapor Formatı

Weekly Schedule of Classes

Schedule of Exams
First Midterms
Second Midterms
Final exams

Senior Project report Format


EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program | Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Osmangazi University Main Page

Updated on the day of the last announcement