Lisansüstü Programı
Graduate Program
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisansüstü programları
ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında sürdürülmektedir.
Electrical Electronics Engineering graduate programs are offered by ESOGÜ Physical Sciences Institute
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir. 

Bölümde Elektronik, Elektrik Tesisleri, Enerji, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Telekomunikasyon, Sinyal İşleme ve Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı alanlarındaYüksek Lisans ve Doktora Programları vardır.

Ders İçerikleri

Haftalık Ders Programı
Graduate Program in Electrical and Electronics Engineering has been carried out under the umbrella of Eskisehir Osmangazi University,  Physical Science Instiitute. 

The program awards Master of Science and Doctor of Philosophy diplomas in Electrical-Electronics Engineering.  The field of research includes Electronics, Control, Communications, Signal Processing, Electric Power, and Computers.

Course Contents

Schedule of Classes


Güncel Duyurular

Yüksek Lisans

Mezuniyet Şartları

Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Enaz kredi

21

36

Enaz ders sayısı

7

12

Diğer Çalışmalar

Seminer

Dönem Projesi

Tez Çalışması

 


Yüksek lisans programında tezli ve tezsiz seçenekleri vardır. Tezli programda en az 21 kredilik 7 ders alınması gerekir.  Tez konusu belirlemek amacıyla Seminer çalışması yapılır.  Seminer çalışması bitmeden tez çalışmasına geçilmez. Tez için fazla zaman ayıramayacak öğrenciler için tezsiz yüksek lisans programı mevcuttur. Bu programda en az 36 kredilik 12 ders almak gerekir. Bir de Dönem Projesi tamamlamak gereklidir. Her iki programdan mezun olan öğrenciler Doktora programlarına devam edebilirler.

Lisans derecesi Elektrik, Elektrik-Elektronik, veya Elektronik Mühendisliği Mühendisliği olmayan adaylar, danışmanlarının belieyeceği  3 adet lisans dersini başarmak zorundadırlar.
Aşağıdaki lisans programlarını tamamlayan adaylar programa başvurabilirler:

Kontrol Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Matematik
Haberleşme Mühendisliği
Master's Program


Degree  Reqirements

M.S.
w/

Thesis

M. S.
w/o
Thesis


Min. Credits

21

36


Min. Courses

7

12


Other Work

Seminar

Term Project


Thesis  Work

 

The Master of Science degree program has two options:  with thesis and without thesis. The program with thesis reqires 21 credit-hours of course work, a seminar to determine the thesis topic and thesis work.  The non-thesis option requires 36 credit-hours of course work and is intended for those who work in the industry and want to increase his knowledge in various fields.  Nevertheless, a report is required to finish the non-thesis option. Graduates with thesis as well as without thesis options can pursue doctoral programs.

Students who do not have an Electrical, Electrical-Electronics, or Electronics Engineering diplomas are required to take up to 3 undergraduate courses that their advisors deem necessary. Students with a BS degree in the following fields are admitted to the program:

Control Engineering
Computer Engineering
Computer Science
Mathematics
Communations Engineering

   
Doktora Programı
 

Mezuniyet Şartları

Doktora

Lisanstan Doktora

Enaz kredi

24

48

Enaz ders sayısı

8

16

Diğer Çalışmalar

Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavı

Tez
Önerisi

Tez
 Önerisi

Tez Çalışması

Tez Çalışması

 

 

Doctoral Program
 

Degree Requirements

Ph. D. after M.S.

Ph. D. after B.S.

Min. Credits

24

48

Min Courses

8

16

Other Work

Comprehensive Exam

Comprehensive Exam

Thesis  Proposal

Thesis  Proposal

Thesis Work

Thesis Work

 

 

EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program | Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Eskişehir Osmangazi University Main Page

Updated: February 4, 2010