Bölüm Laboratuvarları
Department Laboratories

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, önemli bilgi birikimi ve deneyime sahip olarak öğrencilere destek veren öğretim kadrosu yanısıra, kapsamlı laboratuvarlarıyla eğitim ve öğretime katkıda bulunur.

Bölüm öğrencileri birinci sınıftan başlayarak Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Ağları, Devre Analizi, Elektronik Devreler, Lojik Devreler, Mikroişlemciler, Mikrobilgisayarlar, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Frekans Tekniği, Otomatik Kontrol, Elektrik Makinaları, Güç elektroniği,  PLC ve Otomasyon konularında modern laboratuarlarda çalışabilmekte ve teorik bilgilerini deneysel olarak doğrulama olanaklarına sahiptirler.   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, öğretim ve araştırmada kullanılmak üzere pek çok bilgisayar donanımına sahiptir.
 

The Department establishes its quality education with the undeniable help of comprehensive laboratories, computing facilities as well as academic staff who are both knowledgeable and supportive to their students. 

The  Department highlights the practical education with its modernized laboratories for practical experiments in the subjects of Computer Programming, Computer Networks,  Circuit Analysis, Electronic Circuits, Logic Circuits, Microprocessors, Microcomputers, Communication Systems, High Frequency Techniques, Automatic Control, Electric Machines, Power Electronics, and PLC. The Electrical Engineering Department also maintains many workstations for computing needs of faculty members as well as students for instruction as well as research.

   
Bilgisayar Laboratuvarı

Internet bağlantılı 60 bilgisayarı olan bu laboratuvar temel olarak Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin kullanımına ayrılmıştır. Bu laboratuvar bilgisayar, programlama, çizim, diferansiyel denklemler, numerik analiz gibi bilgisayar uygulaması olan derslerde kullanılmaktadır. Ders dışında da öğrencilerin kullanımına açıktır.


Computer Laboratory

The Computer Laboratory provides 60 PCs for students.  These computers are networked and used to aid the instruction in Introduction to Computers, Computer Programming, Engineering Graphics, Differential Equations, and other courses which require computer simulations or computer solutions of various mathematical problems.


Elektronik Laboratuvarı
(2 adet ayrı mekanlarda)

Modern deney setleri, ölçüm cihazları ve elektronik parçalarla donatılmış olan bu laboratuvar devre analizi, elektronik devreler, sayısal devreler laboratuvar uygulamalarında ve çeşitli proje çalışmalarında kullanılmaktadır. Çalışma yapmak isteyen her öğrenciye açıktır.
Electronics  Laboratory
(in 2 separate rooms)

The Electronics Laboratory is equipped with the state-of-the-art electronic experiment sets, electronic components, and test and measurements devices.  This lab is used for instruction in Circuit Analysis, Electronics, Logic Circuits, and Engineering Synthesis and Design courses. 

   
Haberleşme Laboratuvarı

Modern deney setleri ve ölçüm cihazlarıyla donatılmış olan bu laboratuvarda modulasyon devreleri, demodülasyon devreleri ve sayısal haberleşme devreleriyle ilgili  uygulamalar yapılır. Üçüncü sınıftaki bir zorunlu haberleşme dersinde ve dördüncü sınıftaki seçmeli derslerde kullanılır.
Communications Laboratory

The Communications Laboratory is equipped with the state-of-the-art experiment sets and analysis tools to experiment with various modulation networks, demodulation networks and digital communication networks.  This lab is used for instruction in the third year for a core communication course and in the fourth year for some elective courses. 

 
 
Mikroişlemciler ve
PLC Laboratuvarı

Siemens işbirliği ile kurulan bu Programlanabilir Lojik Kontrolcular labaratuvarında başlıca siemens serisi PLCler için, Eskişehir ve çevresinde bulunan sanayi kuruluşlarına eğitim
seminerleri verilmektedir. Teknik seçmeli PLC dersi uygulamaları bu laboratuvarda yaptırılmaktadır.
Laboratuvarda Siemens S7-200 Cpu 212 ve Cpu 222 PLC ler, EM235 analog digital çevirici modüller,
Siemens TD200 text display, çeşitli cisim sensörleri ve diğer envanterler öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca öğrenciler dönem sonu projelerinde de bu
laboratuvardan faydalanmaktadırlar.
Microprocessors and 
PLC Laboratory

The Programmable Logic Controllers Laboratory was established with a grant from Siemens. It is mainly used for training courses for the industry located in Eskişehir and surrounding area.  Additionally, the laboratory is used for the PLC course experients. In this laboratory, Siemens S7-200 ,Cpu 212 ve Cpu 222 PLCs, EM235 analog digital converters, and various object sensors are available for the students' use.   The Lab is also available for Senior Projects.


İşaret Tanıma Laboratuvarı

İşaret Tanıma Laboratuarında, öğrenciler DSP donanım özelliklerini öğrenmekte ve bu donanım üzerinde çeşitli sayısal işaret işleme yöntemlerinin assembly ve C/C++ dilinde
gerçek zamanlı gerçeklenmesi üzerinde pratik çalışma yapmaktadırlar. Laboratuvarda 10 adet
TMS320DSK6713 DSK (Development Starter Kit) vardır.  Laboratuvarda
her deney seti TMS3206713 DSK, bilgisayar, osiloskop ve sinyal üretecinden oluşmaktadır.
İşaret tanıma laboratuvarında bölümümüzde güz döneminde açılan “DSP System Design Laboratory” ve bahar döneminde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde açılan “Real-Time DSP Laboratory” dersleri yürütülmektedir.

Signal Recognition Laboratory

This laboratory provides opportunities for the students to gain hands-on experience with the digital signal processing hardware. Various experiments are carried out using assembly and C/C++ codes for real-time signal processing.  There are 10 TMS320DSK6713 DSK (Development Starter Kit) sets with a computer, scope and a si,gnal generator.  The hardware laboratory courses “DSP
System Design Laboratory” and 
“Real-Time DSP Laboratory” are carried out in this lab.

Kontrol Sistemleri Laboratuvarı

Kontrol sistemleri Laboratuarı Control Systems Laboratory, Linear Control Systems
Laboratory ve Digital Control Systems Laboratory derslerinde kullanılmaktadır.
Laboratuvarda, kontrol sistemlerinde kullanılan temel bileşenlerin anlaşılmasına dönük 6 adet
DIGIAC 1750 kontrol deney seti, ölçüm cihazları ve 1 adet ters sarkaç deney seti
bulunmaktadır. Deneylerin bazılarında MATLAB ve SIMULUNK tabanlı uygulamalar
yapılmaktadır.

Control Systems Laboratory
 
This lab is basically used for the Control systems Lab, Linear Control systems Lab, and Digital Control Systems Lab course. The Laboratoy has 6 DIGIAC 1750 experiments sets, various meters, and one inverted pendulum experiment set. Some of the experiments are carried out on computers using MATLAB and SIMULINK.
 

Yazılım ve İleri Bilgisayar Laboratuvarı

Bu laboratuvarda Bilgisayar Mühendisliği Bölümün de açılan “Database Management Systems” ve “Artificial Intelligence” dersi proje ve uygulamaları ile Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde açılan “Control Systems Laboratory” dersi yazılım deneyleri gerçekleştirilmektedir. Derslerde işlenen veritabanlarına bağlantı, tablo oluşturma, veri yazma ve okuma vb. gibi teorik konuları öğrenciler bu laboratuvarda uygulama olanağına sahiptir. Ayrıca isteyen öğrenciler projelerinde uygulama geliştirme ortamı olarak buradaki altyapıyı kullanabilmektedirler. “Introduction to VHDL” dersinde sayısal tasarım dilini uygulamalarla pekiştirmek için 40 adet FPGA kiti kullanılmaktadır.
 
 
Software and Advanced Computer Laboratory
 
 This laboratory is used for various Computer Engineering and Electrical-Electronics Engineering courses such as Database Management Systems, Artificial Intelligence, Control Systems Laboratory, and Introduction to VHDL. Students get hands on experinece with data writing, reading, database formation, systems simulation, and advanced digital design.  The lab is also available for individual or group projects. The lab has expandable computer sets and FPGA kits.

Elektrik Makinaları ve
Güç Elektroniği Laboratuvarı

Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuarı kapsam olarak Enerji Dönüşümü, Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği derslerinin pratik çalışma gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir donanıma sahiptir. Laboratuvarda Elektrik Makineleri Test setleri, bu testlerde kullanılacak çeşitli tiplerde bir ve üç-fazlı motorlar, mekanik ve elektriksel yükler bulunmaktadır. Ayrıca Güç Elektroniği laboratuvarında kullanılmak üzere çeşitli motor sürücüleri ve darbe genişlik modülasyon (PWM) eviriciler de mevcuttur.  
Electrical Machinery and
Power Electronics Laboratory
 
This lab is equipped to handle the necessary practical work for the Electrical Machinery, Power Electronics, and Principles of Energy Conversion courses. The test sets include mono and three-phase motors, mechanical and electrical loads as well as the motor drivers and PWM control circuitries.

Yapay Zeka ve Robotik  Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar lisans programlarında seçmeli derslerin uygulamalarında ve bitirme projesi çalışmalarında; yüksek lisans ve doktora programlarının uygulama ve ileri robotik araştırmalarında kullanılmaktadır. Laboratuarda, çeşitli algılayıcılar
(laser, sonar, elektronik pusula, yüksek çözünürlüklü kamera, v.b.) ve yerleşik bilgisayar ile donatılmış 3 adet Pioneer 3-DX ve 1 adet Pioneer 3-AT gezgin robot sistemi, tüm laboratuarı görecek şekilde yerleştirilmiş 3 adet kamera, robotlar ile kablosuz haberleşme imkânına sahip masaüstü bilgisayarlar bulunmaktadır. Robotik uygulamalarının, görüntü işlemeden dağıtık sistemlere kadar çeşitli araştırma konularını kapsaması nedeniyle, laboratuar farklı konulara ilgi duyan öğrenciler tarafından ortak kullanılabilmektedir. Bu laboratuvarla ilgili bilgi
http://www.ai-robotlab.ogu.edu.tr web sitesinden alınabilir.
 
 
Artificial Intelligence and Robotics Research Laboratory
 
  This is a specialized research lab for artificial intelligence and robotics applications.  The lab is also used for various undergraduate courses, senior projects and graduate courses. The lab has three Pioneer 3-DX and one Pioneer 3-AT autonomus robot systems which are equipped with cameras, various sensors and wireless communication systems. The lab is accessible for students who are interested in reserch or experimentation with robotic systrems, image processing and distributed systems.
For more information:
http://www.ai-robotlab.ogu.edu.tr


Görüntü İşleme ve
Paralel Bilgisayar Laboratuvarı


Görüntü İşleme ve Haberleşme Laboratuvarı sinyal, görüntü, video paralel yazılım uygulamaları konularında hem eğitim hem de araştırma odaklı hizmet vermektedir. Laboratuvar, sinyal işlemenin yazılım ve donanım tabanlı uygulamaları için uygun altyapıya sahiptir. Kullanılan temel yazılım platformları MATLAB ve Microsoft Visual Studio’ dur. Bu laboratuvarda yüksek çözünürlüklü CCD, IR ve UV kameralar ve bunlar için kullanılan görüntü yakalama (frame grabber) kartları mevcuttur. Bu kartlar, gerçek zamanlı video işleme gerektiren çoklu ortam uygulamaları için kullanılmaktadır.
 
Image Processing  and
Parallel Computer Laboratory

 
 

Makinayla Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü Laboratuvarı

Bu laboratuvarda makine (elektronik aygıt) öğrenmesi ve bilgisayarlı görü ile ilgili teorik ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuarda öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora çalışması yapan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri çalışmaktadır. Lisans öğrencileri de proje ve bitirme ödevi çalışmalarını burada yapabilmektedir. Laboratuarda 5 adet çalışma istasyonu, gömülü sistem donanımları, web kameraları, gelişmiş IP kameralar, ışık kaynakları, fotoğraf makineleri mevcuttur. Bu laboratuvarla ilgili bilgi
http://www2.ogu.edu.tr/~mlcv web sitesinden alınabilir. 

 
Machine Learning and Computer Vision
 
Machine Learning & Computer Vision Laboratory of Eskisehir Osmangazi University was established in 2009 to conduct research on applied and theoretical problems related to machine learning and computer vision. Members of the lab include faculty, graduate and undergraduate students from the Electrical and Electronics Engineering and Computer Engineering departments of Eskisehir Osmangazi University.  The research topics span a broad range including pattern classification, visual object recognition, visual object localization, object tracking, clustering, distance metric learning, dimensionality reduction, semi-supervised learning, large margin classifiers, etc.  For info:
http://www2.ogu.edu.tr/~mlcv

EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program| Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Osmangazi University Main Page

Updated: March 11, 2014