banner

Yayınlar
Publications

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü
2008 Yılı Yayın Faaliyetleri Raporu

1. Uluslararası Makale

a) SCI, SSCI, AHCI kapsamı dergilerde yayınlanmış makaleler

1.      H. Cevikalp, R. Polikar, “Local Classifier Weighting by Quadratic Programming,”  IEEE Trans. on Neural Networks, v. 19, pp. 1832-1838, October 2008.

2.      Sipahioğlu A., Yazıcı A., Parlaktuna O., Gürel U., Real-time tour construction for a mobile robot in a dynamic environment, Robotics and Autonomous Systems, v.56, pp.289-295, 2008.

3.      Günal S,Edizkan R., Subspace based feature selection for pattern  recognition, Information Sciences, 178 (19), pp. 3716-3726, 2008.

4.      C. Yaşar,  S. Fadıl,  M. Babadağı , "A Spot Price of Electricity Algorithm Applied to Lossy Short-Term Hydrothermal Scheduling Problem with Limited Energy Supply Thermal Units," European Transactions on Electrical Power,  v. 18, n. 3, pp. 296-312, April 2008

2. Ulusal Hakemli Dergilerde  Yayınlanmış Makaleler

1.      Yazici ve A. Karamancıoğlu, “A Nonlinear Programming Approach for the Swing-Up Control Problem,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. XXI, No:2, s.107-122, 2008.

2.      K. Özkan, E. Seke, “Görüntü İstatistiklerinden Faydalanarak LBG Algoritmasının Güncellenmesi,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, June 2008, vol.21, no.1, pp.141-151

3.      O. Rocha Erkaya, “Current global issues in EAP teaching,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no. 2, 2008

 

3. Uluslararası Toplantı Bildirileri

a) Yurtdışında sunulmuş bildiriler

1.    H. Cevikalp, B. Triggs, and R. Polikar, “Nearest hyperdisk methods for high-dimensional classification,” International Conference on Machine Learning, Helsinki, Finland, July 5-9, 2008.

2.      Tamyürek Bünyamin,   Ceyhan Adil,   Birdane Erkan,   Keleş Fırat, “Bir DSP tabanlı üç-fazlı yüksek-güç-faktörlü yükseltici doğrultucu için basitleştirilmiş kontrol sistemi tasarımı,”  Applied Power Electronics Conference and Exposition, sayfa 1416-1422, Austin, Texas, Amerika, 24-28 Şubat 2008

3.  Ergin S. ve M. B. Gülmezoğlu, “Face Recognition Based on Face Partitions Using Common Vector Approach,” 3rd IEEE International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP’08), St. Julians, Malta, 2008.

b) Yurtiçinde sunulmuş uluslar arası bildiriler

 1. H. S. Yavuz and H. Cevikalp, “A new distance measure for hierarchical clustering,” (Turkish) the 16th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, Didim - Turkey, April 20-22, 2008.
 2. E. Şora Günal, S. Canbek, N. Adar, “Evaluation of Components in Concrete Manufacturing using Fractal Dimension”, 6th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems(IMS’2008), Sakarya, Turkiye, 2008.
 3. H. S. Yavuz, M. A. Cay, “Comparison of Principal Component Analysis (PCA) and Multilinear Principal Component Analysis (MPCA) Methods for Face Recognition,” International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining (HDM-2008), Erciyes University, Kayseri-Türkiye, June 2008.


 4. Adar N., Canbek S., Kandemir M.C., “Kısa Mesaj Servisi Tabanlı m-Öğrenme Hizmeti: Mobilöğren,” Proceedings of Second International Conference on Innovations In Learning for the Future 2008:e-Learning, 27-29 March 2008, İstanbul, İstanbul University Rectorate Publication No: 4793, pp. 240-246.

5.      Kandemir M.C., Adar N., “Öğrenci-Öğretmen Etkileşimi ve İletişiminde Kısa Mesaj Servisi Tabanlı Yaklaşım,” 2nd International Computer and Educational Technology Symposium, 16-18 April 2008, Kuşadası, Proceedings

6.      Adar N., Kandemir M.C., “Avuçiçi Cihazlar İçin M-Öğrenme Araçları: M-Sınav ve M-Alıştırma,” Proceedings of 8th International Educational Technology Conference, 6-9 May 2008, Eskişehir, pp. 797-801.

 1. Aydın Sipahioğlu, Ahmet Yazıcı, Gökhan Kirlik, Osman Parlaktuna, “A Sensor-Based Coverage Approach In Dynamic Environments,” Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, October 14-16, pp. 502-509, 2008.
 2. Muzaffer Kapanoğlu, Metin Özkan, Ahmet Yazıcı, Osman Parlaktuna, “A Genetic Algorithm With Orientation Compasses For Single or Multi-Robot Coverage Path Planning,” Proceedings of 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, pp.668-678,  2008.

c) Yurtdışı poster bildirileri

 1. H. Cevikalp, B. Triggs, F. Jurie, and R. Polikar, “Margin-based discriminant dimensionality reduction for visual recognition,” IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Anchorage, Alaska – USA, June 24-26, 2008.
 1. H. Cevikalp, J. Verbeek, F. Jurie, and A. Klaser, “Semi-supervised dimensionality reduction using pairwise equivalence constraints,” 3rd International Conference on Computer Vision Theory and Applications, Funchal, Madeira – Portugal, January 2008.

 

d) Yurtiçi uluslar arası kongre poster bildirileri

 1. Kandemir M.C., Adar N., “m-Öğrenmede 3. Nesil Yaklaşım: mobilSINIF,” Proceedings of Second International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, 27-29 March 2008, İstanbul, Proceedings, İstanbul University Rectorate Publication No: 4793, pp. 232-239.

4. Ulusal Bildiri

a)Sunulmuş Bildiri

 1. E. Şora Günal, S. Canbek, N. Adar, A.H. Göktogan, “HSV Renk Uzayında Fraktal Boyut Kullanılarak Bitkilerin Sınıflandırılması,” IEEE 16. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2008), Didim, Türkiye, 2008.
 2. H. S. Yavuz, H. Çevikalp, “Sıradüzensel Kümeleme İçin Yeni bir Uzaklık Ölçütü,” IEEE Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU2008), Didim-Aydın, Nisan 2008.
 3. S. Kahvecioğlu, A. Karamancıoğlu ve A. Yazıcı, “Ters Sarkaç Yukarı Kaldırma Problemine Doğrusal Olmayan Model Öngörümlü Denetimin Uygulanması,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, Ekim 2008, Adana.
 4. Ergin S. ve M. O. Çelik, “Gürbüz Ses Tanımada Gürültüden Bağımsız Yeni Bir Yaklaşım,” Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU’08), Isparta, 2008.
 5. Ergin S., M. Yılmaz, S. Çakır ve E. Seke, “Yüz Tanımada 2B-HFD Tabanlı Özniteliklerin Ortak Matris Yaklaşımı’nda Kullanılması,” Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU’08), Isparta, 2008.
 6. Ergin S. ve A. Tekin, “Yüz Bölütleri Tabanlı Ortak Matris Yaklaşımı Kullanarak Yüz Tanıma,” Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU’08), Isparta, 2008.

 7. Tuğba LEBLEBİCİ,  Gazi ELİTOK,  Osman PARLAKTUNA,  Ahmet YAZICI, “Matlab Ortamında Gezgin Robot Benzetim Programı,” ASYU 2008, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, pg.124-127, Haziran-2008
 8. Gökhan KİRLİK,  Aydın SİPAHİOĞLU,   Ahmet YAZICI,  Osman PARLAKTUNA, “Ortam Kapsanması Probleminde Gezgin Robot Rotasının Çinli Postacı Problemi Yaklaşımıyla Belirlenmesi,” ASYU 2008, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, pp.111-114, Haziran-2008
 9. Eyüp ÇINAR, Osman PARLAKTUNA, Ahmet YAZICI, “Küçük Ortamların Tam Kapsanması Amacıyla Genelleştirilmiş Voronoi Diyagramı Modellemesi,”  ASYU 2008, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, pg.115-118, Haziran-2008
 10. Metin ÖZKAN, Ahmet YAZICI, Osman PARLAKTUNA, “Gezgin Robotların Lazer Mesafe Algılayıcısı ve Kamera Kullanarak Ortamdaki Devinik Durumları Tespiti,” Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Eskişehir, sayfa:53-60, 2008
 11. Muzaffer KAPANOĞLU, Eyüp ÇINAR, Ahmet YAZICI , Osman PARLAKTUNA, “Ortam Kapsayan Gezgin Robot Rota Planlamada Disk Yerleştiren Bir Genetik Algoritma,”  Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Eskişehir, sayfa:45-52, 2008
 12. Dobrucalı O., Yufka A., Kaleci B., Özkan M., Parlaktuna O., “Gezgin Robotlar için Çok Kameralı Konumlandırma Sistemi,” Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Kasım 2008.
 13. Yufka A., Dobrucalı O., Kaleci B., Özkan M., Parlaktuna O., “Gezgin Robotlar için Görüntü Tabanlı Konumlandırma Sistemi,” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’08), İstanbul, Kasım 2008.
 14. Kaleci B., Çakır Y., Özkan M., Parlaktuna O., “Tepe Kamera ile İç Ortamda Gezgin Robotların Konumlandırılması,” Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2008), Isparta, Haziran 2008.
 15. Günal S., Edizkan R., Gerek Ö. N. ve Ece D. G., “Güç kalitesi Olaylarının sınıflandırılması İçin Öznitelik Seçimi,” 16. Sinyal   İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Aydın, 2008.
 16. Uzun İ. ve Edizkan R., “Dağıtık Yapıdaki Türkçe Sürekli Konuşma Tanıma Sisteminin Patlamalı Paket Kaybı Durumunda Başarımının İyileştirilmesi,” 6. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Aydın,2008.
 17. G.Kuvat, N.Adar, S.Canbek, E.Seke, “Göç Yöntemleri, Göç Oranı ve Paralel Genetik Algoritmalar,” ASYU 2008 - Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, Haziran 2008.
 18. E. Seke, N. Adar, “Plaka Bulmada Çoklu Öznitelik Kullanma,” SIU-2008, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Sempozyumu, April 2008, Aydın Didim.
 19. M. B. Gündüz, ve H. H. Erkaya, “Raylı toplu taşıma araçları için bir elektronik seyir defteri ve yolcu bilgilendirme sistemi,” ELECO2008, Bursa, 26-30 Kasım, 2008, s432-435.


b)Poster

 1. S. Kahvecioğlu, A. Karamancıoğlu ve A. Yazıcı,  “Enerji Kontrolüne Dayalı Doğrusal Olmayan Model Öngörümlü Denetim ile Ters Sarkacın Yukarı Kaldırılması,” Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı-ELECO 2008, sayfa. 466-470, Kasım 2008.
 2. Özkan M., Yazıcı A., Parlaktuna O., “Erkin Tabanlı Gezgin Robot Kontrol Mimarisinin Ortam Kapsanması Probleminde Kullanımı,” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’08) (POSTER), İstanbul, Kasım 2008.

 

 

 

EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program | Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Osmangazi University Main Page

Updated: April 9, 2009