Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Frequently Asked Questions and Their Answers

Soru:  Elektrik Elektronik Mühendisleri meslek hayatlarında ne iş yaparlar?

Cevap: 

Elektrik-Elektronik mühendisleri temelde iki alanda hizmet üretirler:
1) Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, başka enerjilere dönüşümü ve kontrolu
2) Bilginin elektriksel olarak temsili, işlenmesi, iletilmesi, saklanması, geri çağrılması ve makina veya insan kullanımına uygun farklı biçimlere dönüştürülmesi
Bu iki alan örtüşebilir, birbirinden ayrı düşünülemez.

Question:  What do Electrical Electronics Engineers do in their professional life?

Answer: 
Basically, Electrical-Electronics engineers provide services in two fields:
1) Production, distribution, transformation and control of electrical energy
2) Electrical representation, processing, communication, storage, and retrieval of information and its transformation as needed by human or machine users.
These fields may overlap; they could not be imagined as unrelated fields.

Soru:  Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile gelen öğrencilerin intibak programı varmış herhalde.  Hangi dersleri alacaklar?

Cevap: 

6111 sayılı yasadan önce şöyle diyorduk: Bölümümüze DGS ile gelen öğrenciler İngilizceleri yeterliyse veya hazırlık öğrenimini tamamladıktan sonra, bir yıllık Lisans Öğretimine Hazırlık Programını başarıyla tamaladıkları takdirde, üçüncü sınıftan itibaren öğrenimlerine devam ederler.

Yeni uygulamaya göre, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı yok.  Öğrencinin MYO'da aldığı dersler 4 yıllık programda olan derslerle karşılaştırılacak ve uygun olanlar sayılacak.  Öğrenci normal öğrenci statüsünde devam edecek. Halen Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına tabi olanlar bu programı tamalayıp üçüncü sınıftan devam edecekler.
Question:  I heard that there is a preparation program for the students who are admitted to the Department through the DGS exam. What courses are included in that program?

Answer: 
Before the Law 6111 was in effect, we used to make the following statement: The graduates of the two-year vocational colleges who are admitted to the department first attend an intensive English program then pursue a year-long preparation program for the B.S. Degree.  Upon the successfull completion of the this program, they continue with the third year courses.

Now the rule has been changed.  There is no preparation program.  The transcipt of the student is compared with our program of study and some courses are counted for the 4 year degree program. The student has the regular status. students who are currently in the preparapartion program shall complete it as before.
 
Soru:  İngilizce eğitim görüyoruz ya... Diplomamız İngilizce mi olacak Türkçe mi?

Cevap: 

Üniversitemizde resmi dil Türkçe olduğu için diplomanız Türkçe olarak düzenlenecektir.  İngilizce olsaydı Türkçe'ye tercüme ettirmek zorunca kalırdınız. Diploma ile verilecek olan Diploma Eki, Avrupa birliğindeki gibi İngilizce olacak.

Question:  Since the medium of instruction is English in the department, we were wondering if the diplomas will be issued in English, too.  Will it?

Answer: 
I am afraid, the answer is NO!  Since the official language of the University is Turkish, the diplomas will be printed in Turkish.  However, the Diploma Supplement will be in English.
  
Soru:  İlk %10'a girince İkinci Öğretimden Birinci Öğretime geçiş oluyormuş.  Böyle bir şeyin aslı var mı?

Cevap: 

Tam olarak öyle değil.
D
önem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
 İ
lk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder."
Uygulama ilkeleri için tıklayınız.

Question:  Is it true that the Evening Program students can be transferred to the Regular Program if they rank in the top 10%?

Answer: 
Not exactly. If an Evening Program student ranks in the top 10% of his class, he pays the Regular program tuituon for the next semester.
If a Regular Program student ranks in the top 10% of his class, he pays the half of the tuition for the next semester. 

Details are given here in Turkish.
    
Soru:  Diplomalarımız ingilizce olsaydı,
nasıl olurdu?

Cevap: 

Şöyle olurdu:
Lisans Diploması
Y. Lisans Diploması
Question:  How would our diplomas look like if they were issued in English?

Answer: 
Here they are:
B. S. Diploma
M. S. Diploma  
 


EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program | Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Osmangazi University Main Page

Updated: August 22, 2011