banner
staj.gif

Staj
Practical Training

http://193.140.122.139/staj/

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları amacıyla, yaz aylarında veya dönem aralarında, 40 iş günü staj yapmaları gereklidir.  Bir işyerinde yapılan stajın en çok 30 günü zorunlu staja sayılabilir.

Staj elektronik, haberleşme, kontrol, güç, bilgisayar donanımı veya yazılımı  konularında olabileceği gibi diğer Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında, tasarım, bakım ve satış bölümlerinde de olabilir.

Öğrenciler ikinci sınıfın sonunda staja başlayabilirler.  Bölümde çift-anadal öğrenimi gören öğrenciler 20 gün staj yapmakla yükümlüdürler.  Dikey geçiş ile meslek yüksek okullarından gelen öğrencilerin meslek okullarında yapmış oldukları staj bölümümüzdeki zorunlu staja sayılır. Başvuru dilekçesi

Öğrenciler staj yapacakları yeri bulduktan sonra staj komisyonunun yazılı onayını alırlar ve staj sırasındaki gözlem ve çalışmalarını staj defterlerine günlük olarak kaydederler.  Daha sonra işyeri tarafından onaylanmış staj defterini ve kapalı zarf içinde Staj Değerlendirme Formu'nu -- bazı firmalar bu forma Staj Sicil Fişi diyorlar -- dönem başlangıcında bölüme teslim ederler. 

Fakülte içindeki fotokopi merkezlerinden alınacak staj defterlerine stajdan önce fotoğraf yapıştırıp Bölüm sekreterliğinde onaylatmanız gereklidir.

Staj Dilekçenizi çevrimiçi olarak hazırlamanızı şiddetle öneririz. Interactive çevrimiçi staj sayfasında staj yapacağınız yeri belirterek "staj gerekli" belgesini üretebilirsiniz. Bu belgede sigorta işlemlerinizi Üniversiteninyaptıracağı ifade edilmektedir.

Staj sürecince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortanızın yapılması gereklidir.  5510 sayılı yasaya göre, sigorta işlemleriniz Üniversite tarafından yaptırılır.  Bu işlemlerin yapılabilmesi ve staj başlama tarihine yetiştirilebilmesi için staja başlamadan 15 gün önce gerekli belgeleri şeffaf bir plastik zarf/dosya içinde Bölüme teslim etmeniz gereklidir.


Sigorta için gerekli belgeler:

1
Nufus Cüzdanı Fotokopisi
2
İşyerinden staj için kabul edildiğinize dair yazı (örnek)
3
Staj sigorta formu (2 nüsha)
Fotoğrafınızı bilgisayar ortamında bu formun sağ üst köşesine yerleştirebilirsiniz

Gerekli belgeleri Bölüme teslim eden öğrenciye onaylanmış staj sigorta formunun bir kopyası verilir.  Sigorta işlemleri yapıldığında üretilecek barkodlu form da staja başlamadan 1-5 işgünü öncesinde temin edilebilir. Bazı firmalar bu form olmadan staja başlatmayabilirler.  Öğrencilerimizin hazırlıklı olmaları önerilir.

Yurtdışında yapılacak stajlar için Üniversitemizin sigorta yaptırma imkanı yoktur.  Üniversite yerleşkesinde yapılacak stajlar için de sigorta başvurusu yapılmayacaktır.

Staj sonunda öğrencinin bir anket formu doldurması istenir.  Staj defterinizin kapağına da özel bir biçimde numaranızı ve danışman adını yazmanız gerekir.

Fakülte Staj İlkeleri
Electrical and Electronics Engineering students are required 40 days of practical training during the summer months or during the breaks.  A student may do up to 30 days of training at a workplace.

The practical training could be on electronics, communication systems, control systems, power systems, computer hardware or software and other Electrical Engineering and electronics related fields including the design, maintenance and sales departments.

The practical training could be initiated after the second year of classes. 20 days of training is required for the double-major students.  Students who come from the two-year vocational schools are given credit for the practical training they have done prior to being admitted to the department. Request form.

The student gets the approval of the practical training committee before starting the practical training at a particular place.  The observations and work carried out during the training is recorded daily in the practical training book.  After the training, the supervisor fills out the evaluation form and the training book which are turned in to the department at the beginning of the semester that follows the training. 

The practical training book may be obtained from the photocopy centers in the Engineering buildings, and a photograph must be affiexed and approved by the department secretary before the training.

The practical training approval form may be filled online. We strongly recommend the use of this interactive page. Select or enter the workplace for practical training and get necessary paperwork to submit to the workplace.

The law number 5510 requires the trainees be insured for the occupational hazards during the practical training.  The law requires the University file the information with the SGK (Social Security Establishment) and pay the premiums for the "obligatory practical training" period.  This process takes time; hence, students must file the paperwork with the Department office 15 days before the practical training starts
Submit the following documents in a clear plastic envelope/folder:

1
Photocopy of the ID card
2
Acceptance letter from the workplace (sample)
3
Practical Training insurance Form (2 copies) You may place your photograph in the top right corner of the form on a computer

An approved copy of the insurance form is returned to the student upon the submission of the required documents.  Also, a bar-coded document will be supplied to the student 1-5 days prior to the training.  Some employers may not accept trainees without this bar-coded document. If that is the case, contact the department office to obtain the document.

The University does not arrange any insurance for the practical training outside of Turkey. There is no need to file the insurance form for the practical training carried out on campus.

You are expected to fill out a survey form after the practical training.  You should also put your ID number and advisors name on the cover of the training book in a special form.

EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program | Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Eskişehir Osmangazi University Main Page

Updated: October 20, 2016